6 ลุค

โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20

  1. ลุค 24 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  2. ลุค 25 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  3. ลุค 26 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  4. ลุค 43 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  5. ลุค 51 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20
  6. ลุค 61 - โชว์ประจำครูซ คอลเลคชั่น 2019/20