Palais Galliera Exhibition

กาเบรียล ชาเนล
Fashion Manifesto

ผลงานชิ้นแรกที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของปารีส เพื่ออุทิศแด่กาเบรียล ชาเนล ซึ่งนำเสนอโดย
ปาเลส์ แกลเลียราในปารีส ด้วยการสนับสนุนจากแบรนด์ชาเนล
งานนิทรรศการนี้จะมุ่งเน้นที่วิวัฒนาการทางสไตล์ของกาเบรียล ชาเนล และบุคลิกเฉพาะตัว
ในงานออกแบบของเธอ รวมทั้งบทบาทที่เธอมีต่อ
ประวัติศาสตร์แฟชั่น

Fashion Manifesto

ความสง่างามในรูปแบบใหม่