buffering

LIVE
Past time:00:00Total time:00:00

กระเป๋าถือ CHANEL 19

เลข 19 ซึ่งมาจากปี ค.ศ. 2019 ปีที่สร้างสรรค์กระเป๋าใบนี้ ชื่อรุ่นของกระเป๋าชวนให้นึกถึงกระเป๋ารุ่นก่อนหน้านี้คือ กระเป๋า 2.55 ที่มาดมัวแซล ชาเนล ออกแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955.

"กระเป๋า CHANEL 19 เท่มาก ฉันรู้สึกเก๋ขึ้นเยอะเลยเวลาสะพายมัน"

- Margaret Qualley

buffering

"กระเป๋า CHANEL 19 แฝงด้วยลูกเล่นที่สนุกสนาน แต่ยังคงความเป็นอมตะเอาไว้ ฉันคิดว่ากระเป๋านี้เหมาะจะเป็นส่วนหนึ่งของฉัน เพราะฉันชอบการผจญภัยและทดลองสิ่งใหม่ๆ."

- Taylor Russell

buffering

"กระเป๋า CHANEL 19 ยังมีลักษณะที่ดูสุขุมด้วยเช่นกัน."

- Marine Vacth

พบกับกระเป๋าถือ CHANEL 19

27 ผลลัพธ์

ตัวกรอง

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม