สายโซ่ที่เป็นสัญลักษณ์
กรอบแว่นโดดเด่นด้วยสายโซ่ CHANEL ที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์
ราคาที่แนะนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่ กรุณาคลิกที่นี่

ส่งภาพ/ ข้อมูล

ลิงค์ได้ถูกคัดลอกแล้ว