แว่นสายตาทรงผีเสื้อ โลหะ สีทองและสีดำ

อ้างอิง2212 C395, A75281 X01060 V3395

ตัวเลือก (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงผีเสื้อ

โลหะ. สีทองและสีดำ ความกว้างเลนส์: 53 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น