แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซิเตท สีดำ

อ้างอิง3458 C622, A75280 X08101 V3622

ตัวเลือก (5)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

อะซิเตท. สีดำ ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น