แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตท สีกระเข้ม

อ้างอิง3456 C714, A75278 X08101 V3714

ตัวเลือก (5)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตท. สีกระเข้ม ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น