แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซิเตท Yellow Tortoise & Brown

อ้างอิง3451B 1735, A75274 X08101 V1735

ตัวเลือก (5)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

อะซิเตท. Yellow Tortoise & Brown ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น