แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตท สีกระอมชมพู

อ้างอิง3449B 1737, A75272 X08101 V1737

ตัวเลือก (5)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตท. สีกระอมชมพู ความกว้างเลนส์: 53 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น