แว่นสายตาทรงผีเสื้อ อะซิเตท สีกระและสีทอง

อ้างอิง3442 1077, A75268 X01081 V1077

ตัวเลือก (3)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงผีเสื้อ

อะซิเตท. สีกระและสีทอง ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น