แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซีเตทและมุกแก้ว สีกระเข้ม

อ้างอิง3441QH C714, A75264 X08222 V3714

ตัวเลือก (2)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

อะซีเตทและมุกแก้ว. สีกระเข้ม ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น