แว่นสายตาทรงนักบิน โลหะและหนังลูกวัว สีทองและสีดำ

อ้างอิง2210Q C395, A75261 X01982 V3395

ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงนักบิน

โลหะและหนังลูกวัว. สีทองและสีดำ ความกว้างเลนส์: 54 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น