แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซิเตทและหนังลูกวัว สีดำและสีทอง

อ้างอิง3429Q C622, A75260 X02123 V3622

ตัวเลือก (3)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

อะซิเตทและหนังลูกวัว. สีดำและสีทอง ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น