แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซิเตทและหนังลูกวัว สีฟ้าเข้ม.

อ้างอิง3429Q 1462, A75260 X02123 V1462

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

อะซิเตทและหนังลูกวัว. สีฟ้าเข้ม ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น