แว่นสายตาทรงแคทอายส์ อะซิเตทและหนังลูกวัว สีดำและสีทอง

อ้างอิง3428Q C622, A75259 X02123 V3622

ตัวเลือก (2)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงแคทอายส์

อะซิเตทและหนังลูกวัว. สีดำและสีทอง ความกว้างเลนส์: 53 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น