แว่นสายตาทรงแคทอายส์ อะซิเตทและหนังลูกวัว สีแดงเบอร์กันดี.

อ้างอิง3428Q 1461, A75259 X02123 V1461

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงแคทอายส์

อะซิเตทและหนังลูกวัว. สีแดงเบอร์กันดี ความกว้างเลนส์: 53 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น