แว่นสายตาทรงกลม อะซิเตท สีกระ

อ้างอิง3437 1726, A75257 X01081 V1726

ตัวเลือก (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงกลม

อะซิเตท. สีกระ ความกว้างเลนส์: 50 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น