แว่นสายตาทรงแคทอายส์ อะซิเตท สีดำและสีทอง.

อ้างอิง3436 C622, A75256 X08101 V3622

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงแคทอายส์

อะซิเตท. สีดำและสีทอง ความกว้างเลนส์: 53 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น