แว่นสายตาทรงแคทอายส์ อะซิเตท สีน้ำตาล

อ้างอิง3436 1704, A75256 X01081 V1704

ตัวเลือก (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงแคทอายส์

อะซิเตท. สีน้ำตาล ความกว้างเลนส์: 53 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น