แว่นสายตาทรงเหลี่ยม โลหะและคริสตัล สีทอง.

อ้างอิง2208B C269, A75255 X02570 V3269

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์

กลาง (51 mm)

ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

โลหะและคริสตัล. สีทอง ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น