แว่นสายตาทรงเหลี่ยม โลหะและคริสตัล สีทอง

อ้างอิง2208B C269, A75255 X02570 V3269

ตัวเลือก (3)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

โลหะและคริสตัล. สีทอง ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น