แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) อะซิเตท สีกระ

อ้างอิง3432 1295, A75251 X08101 V1295

ตัวเลือก (6)
ความกว้างเลนส์ (3)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

อะซิเตท. สีกระ ความกว้างเลนส์: 47 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น