แว่นสายตาทรงรี โลหะ สีเงิน

อ้างอิง2209 C124, A75250 X01060 V3124

ตัวเลือก (4)
ความกว้างเลนส์ (3)
ขนาด (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงรี

โลหะ. สีเงิน ความกว้างเลนส์: 47 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น