แว่นสายตาทรงผีเสื้อ อะซิเตท สีดำ

อ้างอิง3431B C622, A75249 X08101 V3622

ตัวเลือก (2)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงผีเสื้อ

อะซิเตท. สีดำ ความกว้างเลนส์: 50 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น