แว่นสายตาทรงผีเสื้อ โลหะและหนังลูกวัว สีเงินและสีแดงเบอร์กันดี.

อ้างอิง2205Q C124, A75248 X27388 V3124

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงผีเสื้อ

โลหะและหนังลูกวัว. สีเงินและสีแดงเบอร์กันดี ความกว้างเลนส์: 54 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น