แว่นสายตาทรงเหลี่ยม โลหะและหนังลูกวัว สีทองและสีเขียว.

อ้างอิง2206Q C468, A75247 X27388 V3468

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์

ใหญ่ (54 mm)

ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

โลหะและหนังลูกวัว. สีทองและสีเขียว ความกว้างเลนส์: 54 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น