แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซิเตท สีกระเข้ม.

อ้างอิง3418QB C714, A75240 X08101 V3714

ความหลากหลาย (5)
ความกว้างเลนส์

ใหญ่ (54 mm)

ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

อะซิเตท. สีกระเข้ม ความกว้างเลนส์: 54 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น