แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตทและโลหะ สีกระเข้ม.

อ้างอิง3422 C714, A75238 X06081 V3714

ความหลากหลาย (5)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตทและโลหะ. สีกระเข้ม ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น