แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตทและโลหะ สีน้ำตาล

อ้างอิง3422 1698, A75238 X06081 V1698

ความหลากหลาย (5)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตทและโลหะ. สีน้ำตาล ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น