แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตท Transparent Yellow.

อ้างอิง3414 1708, A75232 X08101 V1708

ความหลากหลาย (8)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตท. Transparent Yellow ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น