แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตท Transparent Yellow

อ้างอิง3414 1708, A75232 X08101 V1708

ตัวเลือก (8)
ความกว้างเลนส์ (3)
ขนาด (2)

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตท. Transparent Yellow ความกว้างเลนส์: 50 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น