แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) อะซิเตท สีโปร่งใส

อ้างอิง3413 C660, A75231 X08101 V3660

ตัวเลือก (7)
ความกว้างเลนส์ (3)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

อะซิเตท. สีโปร่งใส ความกว้างเลนส์: 49 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น