แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) อะซิเตท สีกระเข้ม

อ้างอิง3412 C714, A75230 X08101 V3714

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (2)

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

อะซิเตท. สีกระเข้ม ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น