แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) อะซิเตท สีน้ำตาลโปร่งใส

อ้างอิง3412 1709, A75230 X08101 V1709

ตัวเลือก (3)
ความกว้างเลนส์ (3)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

อะซิเตท. สีน้ำตาลโปร่งใส ความกว้างเลนส์: 49 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น