แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) อะซิเตท Transparent Yellow

อ้างอิง3412 1708, A75230 X08101 V1708

ความหลากหลาย (8)
ความกว้างเลนส์ (3)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

อะซิเตท. Transparent Yellow ความกว้างเลนส์: 49 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น