แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) อะซิเตท สีแดง.

อ้างอิง3412 1673, A75230 X08101 V1673

ความหลากหลาย (8)
ความกว้างเลนส์ (3)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

อะซิเตท. สีแดง ความกว้างเลนส์: 49 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น