แว่นสายตาทรงกลม อะซิเตทและโลหะ สีดำและสีทอง.

อ้างอิง3411 C622, A75229 X06081 V3622

ความหลากหลาย (6)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นตา แว่นสายตาทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นสายตาทรงกลม

อะซิเตทและโลหะ. สีดำและสีทอง ความกว้างเลนส์: 47 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น