แว่นสายตาทรงกลม อะซิเตทและโลหะ สีเทาโปร่งใส

อ้างอิง3411 1678, A75229 X06081 V1678

ความหลากหลาย (6)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงกลม

อะซิเตทและโลหะ. สีเทาโปร่งใส ความกว้างเลนส์: 47 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น