แว่นสายตาทรงเหลี่ยม โลหะและหนังลูกวัว สีกระเข้ม

อ้างอิง3408Q C714, A75226 X27388 V3714

ตัวเลือก (3)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาด (1)

พิเศษ

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แคมเปญ 2023
แว่นตา

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

โลหะและหนังลูกวัว. สีกระเข้ม ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: พิเศษ

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตา CHANEL ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น