แว่นสายตาทรงเหลี่ยม โลหะและหนังแกะ สีเขียวกระ

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3408Q 1579, A75226 X27388 V1579

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

โลหะและหนังแกะ. สีเขียวกระ ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น