แว่นสายตาทรงรี โลหะและหนังแกะ สีเงินเข้ม

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง2202Q C108, A75225 X27388 V3108

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงรี

โลหะและหนังแกะ. สีเงินเข้ม ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 48 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น