แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตทและหนังลูกวัว สีกระเข้ม

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3407Q C714, A75224 X02040 V3714

ความหลากหลาย (5)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตทและหนังลูกวัว. สีกระเข้ม ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 53 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น