แว่นสายตาทรงนักบิน อะซิเตทและหนังลูกวัว สีเงินเข้มและสีน้ำเงินเข้ม

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง2201Q C107, A75223 X02040 V3107

ความหลากหลาย (5)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงนักบิน

อะซิเตทและหนังลูกวัว. สีเงินเข้มและสีน้ำเงินเข้ม ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 54 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น