แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) อะซิเตทและโลหะ สีน้ำตาล

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง2198 C112, A75222 X06081 V3112

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

อะซิเตทและโลหะ. สีน้ำตาล ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 53 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น