แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อะซิเตทและโลหะ สีเทา.

อ้างอิง3406 C811, A75221 X06081 V3811

ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (2)

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อะซิเตทและโลหะ. สีเทา ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น