แว่นสายตาทรงแคทอายส์ อะซิเตทและโลหะ สีฟ้าเทอร์ควอยซ์เข้มและสีทอง

อ้างอิง3405 C714, A75220 X06081 V3714

ความหลากหลาย (2)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (2)

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงแคทอายส์

อะซิเตทและโลหะ. สีฟ้าเทอร์ควอยซ์เข้มและสีทอง ความกว้างเลนส์: 53 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น