แว่นสายตาทรงนักบิน โลหะ สีเงิน, สีเบจ

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง2196 C131/1W, A75219 X01060 V3115

ความหลากหลาย (5)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงนักบิน

โลหะ. สีเงิน, สีเบจ ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 55 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น