แว่นสายตาทรงเหลี่ยม โลหะ เรซิน และลูกปัดมุก สีทอง

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง2195 C395/1W, A75218 X06063 V9515

ความหลากหลาย (5)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

โลหะ เรซิน และลูกปัดมุก. สีทอง ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 52 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น