แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส) อะซิเตท สีกระอ่อน

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3401 1660, A75216 X08101 V1660

ความหลากหลาย (6)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรง Pantos (แพนโทส)

อะซิเตท. สีกระอ่อน ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 51 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น