แว่นสายตาทรงเหลี่ยม อะซิเตทและโลหะ สีดำ

ตัวอย่างเลนส์

อ้างอิง3399 C501, A75215 X06081 V501Z

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงเหลี่ยม

อะซิเตทและโลหะ. สีดำ ตัวอย่างเลนส์. ความกว้างเลนส์: 53 mm - ขนาดเหมาะสม: มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น