แว่นสายตาทรงกลม อะซิเตทและโลหะ สีกระเข้ม

อ้างอิง3398 1658, A75214 X06081 V1658

ความหลากหลาย (4)
ความกว้างเลนส์ (2)
ขนาดเหมาะสม (1)

มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แว่นสายตาทรงกลม

อะซิเตทและโลหะ. สีกระเข้ม ความกว้างเลนส์: 50 mm - ขนาดเหมาะสม: มาตรฐาน

มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านแว่นตาชาเนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น